Heart Test | Next Step Living Longer Books
Close

Heart Test

Showing 1–8 of 10 results

 • Heart Heart Heart!! Planned Health v/s Crisis Health- Gujarati

  આપણું હૃદય એ આપણા શરીરમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે અને તે આરામ કર્યા વિના 24/7 કાર્ય કરે છે.
  આપણા હૃદયની સંભાળ રાખવાની કેટલીક શ્રેષ્ઠ સંભાવનાઓ આ છે:

  • હાર્ટ એટેકના જોખમની અપેક્ષા રાખવી.
  • આપણા હૃદયની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે દર પાંચ વર્ષે (હૃદય માટે) મૂળભૂત સ્ક્રિનિંગમાંથી પસાર થવું.
  • આપણા હૃદયના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે બધું કરવું એ શ્રેષ્ઠ અભિગમ છે
  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests to Add 30 More Years to life (Spanish)

  Solo 3 simples pruebas cardíacas pueden decirnos que pase lo que pase, no podemos tener un ataque cardíaco en los próximos 5 años O, según los resultados de estas pruebas, podemos caer muertos en cualquier segundo (sin ningún síntoma).

  • Costo de la prueba n. ° 1 = Rs. 200
  • Costo de la prueba n. ° 2 = Rs. 800
  • Costo de la prueba n. ° 3 = Rs. 12000

  Nosotros, los hombres indios, especialmente a la edad de 40+, 45+, 50+, 55+, corremos el mayor riesgo. En este momento de la vida, estamos en nuestro mejor momento con una familia joven.

  Miro a mi alrededor a los 50 años y veo que estamos ganando mucho dinero. Nuestro hijo o hija está en la escuela secundaria (en 2020).

  ¿Vale la pena morir repentinamente después de lograr tanto?

  Sólo hay una razón para la muerte súbita y es el “ataque al corazón”.

  Pero ahora es tan fácil anticipar y posponer un ataque cardíaco entre 20 y 30 años con solo hacer estas 3 pruebas simples.

  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests to Add 30 More Years to life (Telugu)

  This book covers information on the following points:
  • What are the three most important tests for our heart?
  • What really happens when we are having a heart attack?
  • What percentage of blockage leads to chest pain or heart attack?
  • Why age 35 for males in India is at high risk of heart disease?
  • Nothing can take your life within 5 minutes, except the heart attack.

  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests to Add 30 More Years to life (Tamil)

  This book covers information on the following points:
  • What are the three most important tests for our heart?
  • What really happens when we are having a heart attack?
  • What percentage of blockage leads to chest pain or heart attack?
  • Why age 35 for males in India is at high risk of heart disease?
  • Nothing can take your life within 5 minutes, except the heart attack.

  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests To Add 30 More Years To Life (Kannada)

  Just 3 simple Heart Tests can tell us that whatever happens, we cannot have heart attack in next 5 years OR  based on these tests results, we can drop dead any second (with absolutely no symptoms).

  • Cost of Test #1 = Rs. 200
  • Cost of Test #2 = Rs. 800
  • Cost of Test #3 = Rs. 12000

  We Indian men especially at age 40+, 45+, 50+, 55+ are at the highest risk. At this point in life, we are at our best with a young family.

  I look around at age 50 and see that we are making good money. Our son or daughter are in high school (in 2020).

  Is it worth dying suddenly after achieving so much?

  There is only one reason for sudden death, and that is the “Heart Attack”.

  But, now it’s so easy to anticipate and postpone heart attack by 20-30 years just by doing these 3 simple tests.

  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests To Add 30 More Years To Life (Bengali)

  মাত্র ৩টি সহজ হার্ট টেস্ট আমাদের বলতে পারে যে যাই ঘটুক না কেন, আমাদের পরের ৫ বছরে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে না বা এই পরীক্ষাগুলির ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা কয়েক সেকেন্ড-এর মধ্যেই মৃত অবস্থা থেকে বাঁচতে পারি (একেবারে কোনও লক্ষণ ছাড়াই)।

  • পরীক্ষার ব্যয় #1 = ২০০ টাকা
  • পরীক্ষার ব্যয় #2 = ৮০০ টাকা
  • পরীক্ষার ব্যয় #3 = ১২০০০ টাকা

  আমরা ভারতীয় পুরুষরা বিশেষত ৪০+, ৪৫+, ৫০+, ৫৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়ে থাকি। জীবনের এই মুহুর্তে, আমরা একটি তরুণ পরিবারের সাথে আমাদের সেরা ফর্মে আছি।

  আমি এখন যখন ৫০ বছর বয়সে পেছন ফিরে দেখি এবং তখন দেখি যে আমরা ভাল অর্থ উপার্জন করছি। আমাদের ছেলে বা মেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে আছে (২০২০ সালে)।

  এত কিছু অর্জনের পরে কি হঠাৎ মরে যাওয়া কি গুরুত্বপূর্ণ?

  হঠাৎ মৃত্যুর একমাত্র কারণ এবং তা হল “হার্ট অ্যাটাক”।

  তবে, এখন কেবল ৩টি সাধারণ টেস্ট করে ২০-৩০ বছর দ্বারা হার্ট অ্যাটাকের প্রত্যাশা করা এবং পিছিয়ে দেওয়া এত সহজ।

  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests to Add 30 More Years to life (Telugu)

  జీవితానికి 30 సంవత్సరాలు జోడించడానికి 3 ప్రధాన గుండె పరీక్షలు (తెలుగు)

  ఏమైనా జరిగితే, వచ్చే 5 సంవత్సరాలలో మనకు గుండెపోటు రాదని కేవలం 3 సాధారణ గుండె పరీక్షలు మనకు తెలియజేయగలవు లేదా ఈ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా, మనం ఏ సెకనులోనైనా చనిపోవచ్చు (ఖచ్చితంగా లక్షణాలు లేకుండా).

  • పరీక్ష ఖర్చు # 1 = రూ. 200
  • పరీక్ష ఖర్చు # 2 = రూ. 800
  • పరీక్ష ఖర్చు # 3 = రూ. 12000

  మేము భారతీయ పురుషులు ముఖ్యంగా 40+, 45+, 50+, 55+ ఏళ్ళ వయసులో ఎక్కువ ప్రమాదంలో ఉన్నాము. జీవితంలో ఈ సమయంలో, మేము ఒక యువ కుటుంబంతో మా ఉత్తమంగా ఉన్నాము.

  నేను 50 ఏళ్ళ వయసులో చూస్తాను మరియు మేము మంచి డబ్బు సంపాదించాము. మా కొడుకు లేదా కుమార్తె హైస్కూల్లో ఉన్నారు (2020 లో).

  ఇంత సాధించిన తరువాత అకస్మాత్తుగా మరణించడం విలువైనదేనా?

  ఆకస్మిక మరణానికి ఒకే ఒక కారణం ఉంది, మరియు అది “హార్ట్ ఎటాక్”.

  కానీ, ఇప్పుడు ఈ 3 సాధారణ పరీక్షలు చేయడం ద్వారా గుండెపోటును 20-30 సంవత్సరాల వరకు ముందుగా గ్రహించు మరియు వాయిదా వేయడం చాలా సులభం.

  0 Add to Cart
 • 3 Main heart tests to Add 30 More Years to life (Tamil)

  மாரடைப்பு ஏற்படாது அல்லது இந்த சோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில், அடுத்த நொடியில் கூட  இறந்துவிடலாம் (முற்றிலும் அறிகுறிகள் இல்லாமல்)

  • சோதனை செலவு # 1 = ரூ. 200
  • சோதனை செலவு # 2 = ரூ. 800
  • சோதனை செலவு # 3 = ரூ. 12000

  இந்திய ஆண்கள்  குறிப்பாக 40+, 45+, 50+, 55+ வயதில் அதிக ஆபத்தில் இருக்கிறோம். வாழ்க்கையின் இந்த கட்டத்தில், நாம்  ஒரு இளம் குடும்பத்துடன் மிகச் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறோம்.

  நாம் 50 வயதில் இருக்கிறோம் ,  நல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறோம் நம்  மகன் அல்லது மகள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் (2020 இல்) படிக்கிறார்கள்.

  இவ்வளவு சாதித்த பிறகு திடீரென இறப்பது மதிப்புள்ளதா?

  திடீர் மரணத்திற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இருக்கிறது, அதுதான் “மாரடைப்பு”.

  ஆனால், இந்த 3 எளிய சோதனைகளைச் செய்வதன் மூலம் 20-30 ஆண்டுகள்  மாரடைப்பை ஒத்திவைப்பது இப்போது மிகவும் எளிதானது.

  0 Add to Cart